ໂລໂກ້ Google Shopping

Google Shopping

ຊອກຫາສິນຄ້າ, ລາຄາ ແລະ ບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຊື້

ຮູ້ຈັກກັບ Google Shopping

  • ຊອກຫາຮ້ານຄ້າເປັນພັນແຫ່ງ ແລະ ສິນຄ້າເປັນລ້ານລາຍການຢ່າງວ່ອງໄວ
  • ປຽບທຽບລາຄາ ແລະ ສະຖານທີ່ເພື່ອຊື້ອອນລາຍ ແລະ ໃກ້ຄຽງ
  • ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດຊື້ໂດຍກົງຢູ່ Google ໄດ້ແລ້ວ
    ກະຕ່າຈະສະແດງສິນຄ້າທີ່ທ່ານສາມາດຊື້ຢູ່ Google ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ກັງວົນໃຈ. ຄຳສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ການຮັບປະກັນຈາກ Google. ພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄຳສັ່ງຊື້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການສົ່ງຄືນ ແລະ ການຄືນເງິນ.

ມີຄຳຖາມບໍ່?